کاربرد هشتگ: نویسنده_مسعوداسدی

 1. زهرا ادیب

  خندوانه

  ...قرار ما فقط شستن خانه بود نه جون کندن من دیگه جون کندن بلد نیستم 😉😝 🤓 ببین این.سرای طویل استه یه پیشنهاد داروم گفت چی گفتم یه تانکر توی خونه ما هست پمپ فشار داره با پمپ راحت میشه کف خونه و فرش ها و همه جا رو شست........ ادامه دارد.....😁🤣 #آموزش_احکام_درقالب_طنز #نویسنده_مسعوداسدی...
 2. زهرا ادیب

  خندوانه

  ...نکنی😬 گفتم غلام بدبخت شدیم بيچاره شدیم 😐 غلام گفت چرا مگه چی شده گفتم یک سطل آهنی بزرگ بد گوشه ی حیاط خونه هست که جات خالی من چند شب پیش نیم ساعتی آنجا تشریف داشتم😰 سطل بد نبود آلودگی خانه بودمدفوع گربه و....🤭 ادامه دارد...... #آموزش_احکام_درقالب_طنز #نویسنده_مسعوداسدی #قسمت_نوزدهم
 3. زهرا ادیب

  خندوانه

  ...🚶‍♂🚶‍♂ پول رو که باید بدی فقط به خاطر این میام که می خوام به یک دوست بدبخت فلاکت زده ی حیرون کمک کنم 🤦‍♂ غلام گفت :ممنون میدونم به خاطر پول نمیایی فکر کنم کله ات مثل تلفن سکه ای می مونه تا پول توش نندازی کار نمی کنه🙇‍♂🙆‍♂ ادامه دارد...... #آموزش_احکام_درقالب_طنز #نویسنده_مسعوداسدی...
 4. زهرا ادیب

  خندوانه

  ...داشت تموم می شد آخه اولی بود که سر شوخی رو برداشت 😁 منم گفتم: بابا میوه پای درختش می افته بابام از جا کند که بیاد به طرفم، گوسفند از سر و صدای ما به هوش اومد و از جاش بلند شد، خدا رو شکر گوسفنده نمرده بود 😉 ولی من داشتم از ترس می مردم😄😁😆😅😂🤣 #آموزش_احکام_درقالب_طنز #نویسنده_مسعوداسدی...
 5. زهرا ادیب

  خندوانه

  ...نماز باطل است ❌ بچه ها دیشب مهمان آقاهوشنگ بودم و.. ...😁 💁‍♂بلند شدم گفتم آقا خودم همه چیزو برای بچه ها تعریف کردم معلم هفت مقدمه ی نماز رو نوشت و گفت برای آشنایی با هریک از اینها باید چند مساله ی احکام رو یاد بگیریم👨‍🏫 ادامه دارد...... #اموزش_احکام_درقالب_طنز #نویسنده_مسعوداسدی #قسمت_شانزدهم
 6. زهرا ادیب

  خندوانه

  ...درس های دینی و پرورشی رو تا حالا نوشتیدم 👱‍♂✍️😪 بچه ها مثل همیشه همینجور الکی خندیدند 🤣😅😂 آقا معلم گفتن :بچه های گلم خلاصه و چکیده ی اسلام چیه ما به چه دستوری اگر عمل کنیم به همه دستورات و قوانین اسلام عمل کردیم⁉️⁉️ ادامه دارد..... #آموزش_احکام_درقالب_طنز #نویسنده_مسعوداسدی #قسمت_چهاردهم
 7. زهرا ادیب

  خندوانه

  ...به اندازه ی کافی امشب سرافرازمان کردی😲 امسال که کرونا ست و جایی نمی تونیم بریم جاتون خالی با پدرو مادر و داداش و خواهرم 🚻دور هم نشستیم و بابام داره خاطره ی شب یلدای پارسال رو تعریف می کنه و همه از خنده دارن فرش ها رو گاز می گیرن 😂😆😅🤣😀 #آموزش_احکام_در_قالب_طنز #نویسنده_مسعوداسدی...
 8. زهرا ادیب

  خندوانه

  ...میزبان خوشش نمیاد⁦(◔‿◔)⁩ باید ستر عورت کنه یعنی بدنش توی نماز پوشیده باشه⁦*\0/*⁩ اگه امشب هوشنگ شلوار یا ژاکت نداشت با بد*ن بر*هنه که نمی تونست مهمانی بره ⚠️〽️ باید احکام لباس و مکان رو رعایت کنه یعنی ........ 😂😁😊 ادامه دارد...... #آموزش_احکام_درقالب_طنز #نویسنده_مسعوداسدی #قسمت_دوازدهم...
 9. زهرا ادیب

  خندوانه

  ...روی قلبش بود قبول کرد و گاه گاهی زمزمه می کرد الهی بی هوشنگ بشم معلم وقتی میگفت چی میگید آقای نشاطی بابام یه خنده زورکی می کرد و می‌گفت : چون قلبم درد گرفته می گم الهی بی هوش نشم 🤭🤫🤔😴💤💤 تیرم به سنگ خورد... ادامه دارد.......😂 #آموزش_احکام_در_قالب_طنز #نویسنده_مسعوداسدی #قسمت_یازدهم #بخش_دوم
 10. زهرا ادیب

  خندوانه

  ...مامان جان گیر کرد فکر کنم زنبور نیش زدن رو از مامانم یاد گرفته شایدم به همین خاطر بود که بابام زن ذلیل! بود درد رو من می کشیدم ولی نمی دونم چرا بابام سرشو انداخته بود پایین و بنده ی خدا سرخ شده بود... نقشه من شروع شد 😈 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ #آموزش_احکام_در_قالب_طنز #نویسنده_مسعوداسدی #قسمت_یازدهم...
 11. زهرا ادیب

  خندوانه

  ...را گرفتن و به دفتر منتقل کردن. 😂😂😂😂 تا نگاهم به صبوری افتاد👀 گفتم: اگه دستم بهت برسه آب پزت می کنم بی جهت نبود هی ما*چ و موچ می کردی و قربون صدقه می رفتی 😒😢 صبوری هم در حالی که می خندید با پراید فکستنی اش 🚗در رفت 🤣😂😅 ادامه دارد...... #آموزش_احکام_درقالب_طنز #نویسنده_مسعوداسدی #قسمت_دهم...
 12. زهرا ادیب

  خندوانه

  ...اینا 😂😁 ✅بعد از این جمله تازه فهمیدم اشتباه می کردم احکام دین رو باید از توی قرآن و روایات معتبر به دست آورد📖📙📚📘📔 و اگر مردم از محقق و کارشناس دینی و مجتهد تقلید می کردند گرفتار این همه خرافات و مشکلات نمی شدند.🤔😯🤭 ادامه دارد....... ☺️😂😁😎🤣 #بیان_احکام_درقالب_طنز #نویسنده_مسعوداسدی...
 13. زهرا ادیب

  خندوانه

  ...آدم های جنایت کار و دزد و خشن و معتاد و عرقخوار کمتر از گل نگویید که اسلام دین تساهل و تسامح است. چون باید آنها را جذب کرد تا به خارج نگریزند و مردم خودمان را لت و پار کنند نه خارجی های خوب را منبع. :هوشنگ سبیل اینا 😨😰☹️ ادامه دارد........ #بیان_احکام_درقالب_طنز #نویسنده_مسعوداسدی #قسمت_هفتم
 14. زهرا ادیب

  خندوانه

  ...برج دیگه پولی نیست💰 یک دفعه بابام عصبانی 😡شد و داد زد از دیشب هی داری ادای منو در میاری بچه خجالت نمی کشی 😠 خدای نکرده من بابای توأم 😣 تا اومدم بگم بابا ادا نیست دارم تقلید می کنم در رو محکم بست و رفت سر کار.......🤨 ادامه دارد......... 😂🤪😫🙇‍♂️ #بیان_احکام_درقالب_طنز #نویسنده_مسعوداسدی...
 15. زهرا ادیب

  خندوانه

  ...و می خوابن 🤪 ولی من می دانم اگر تلاش کنم به کوری چشم حسود زمانی بوعلی سینا خواهم شد.🤓 به خاطر یه سؤال که نباید معلم سرشو به دیفال بکوبه ☹️ قرار است معلم پرورشی بعد از مرخصی دو روزه بقیه جمله را هم معنی کند😉😂😆😁🤣😄 ادامه دارد....... 🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿 #بیان_احکام_در_قالب_طنز #قسمت_سوم #نویسنده_مسعوداسدی
 16. زهرا ادیب

  خندوانه

  ...نشاطی شاطر مجتهدی کیه😩 گفتم آقا اجازه ناراحت نشید آدرس بدید خودم می رم پیداش می کنم مشقامو هم بهش می دم 🤪😆 معلم گفت نشاطی جان جمله ای که نوشتم بخون نوشتم مجتهد جامع الشرایط، بعد معلم شروع کرد به کلمه کلمه توضیح دادن...🤓 ادامه دارد......... 📗📕📘📙📚 #احکام_به_بیان_طنز #قسمت_دوم...
 17. زهرا ادیب

  خندوانه

  ...و گل به روتون دستشویی رفتن آدمو خسته می کنه و وقتی هم برای استراحت و رفع خستگی نمی مونه😜 باور کنید اگه معلمای خوبی داشتم قول می دادم هر سه سال یک کلاس رو با معدل 12 قبول بشم اون موقع بود که بابام بهم افتخار کنه😏🤣😃 ادامه دارد........ 😁😂👨‍🏫🙋‍♂️ #احکام_به_بیان_طنز #قسمت_اول #نویسنده_مسعوداسدی
 18. زهرا ادیب

  خندوانه

  ⬆⬆⬆⬆⬆⬆ 📗
بالا