کاربرد هشتگ: پارت_اول

  1. Fateme^^

    در حال تایپ رمان رویای چشم آبی | فاطمه کاربر انجمن رمان فور

    #پارت_اول عصبی در اتاق رو باز کردم که ترسیده هینی کشید و یک قدم به عقب برداشت. خیره تو چشم‌های میشی رنگش بهش توپیدم: _ از من خجالت نمی‌کشی از مامانم خجالت بکش گوسفند! شلوار لی ای که توی دستم بود رو به طرفش گرفتم و گفتم: _ دکمه اش کنده شده، صبر کن بدوزمش الان میام. اه! وارد...
بالا