متروکه

موضوعات
0
ارسالات
0
موضوعات
0
ارسالات
0
هیچ

تازه های علم پزشکی

موضوعات
3
ارسالات
7
موضوعات
3
ارسالات
7

پوست و مو

موضوعات
3
ارسالات
14
موضوعات
3
ارسالات
14

قلب و عروق

موضوعات
3
ارسالات
6
موضوعات
3
ارسالات
6

داخلی و گوارش

موضوعات
2
ارسالات
2
موضوعات
2
ارسالات
2

غدد

موضوعات
9
ارسالات
9
موضوعات
9
ارسالات
9

خون و انکولوژی

موضوعات
1
ارسالات
1
موضوعات
1
ارسالات
1

ریه و تنفس

موضوعات
2
ارسالات
12
موضوعات
2
ارسالات
12

اورولوژی

موضوعات
1
ارسالات
2
موضوعات
1
ارسالات
2
  • Mi hi

زنان و زایمان

موضوعات
1
ارسالات
4
موضوعات
1
ارسالات
4

جراحی

موضوعات
0
ارسالات
0
موضوعات
0
ارسالات
0
هیچ

بیماری های عفونی

موضوعات
1
ارسالات
2
موضوعات
1
ارسالات
2

مغز اعصاب

موضوعات
3
ارسالات
3
موضوعات
3
ارسالات
3

ویروس شناسی

موضوعات
2
ارسالات
10
موضوعات
2
ارسالات
10

اطفال

موضوعات
0
ارسالات
0
موضوعات
0
ارسالات
0
هیچ

چشم پزشکی

موضوعات
5
ارسالات
23
موضوعات
5
ارسالات
23

دهان و دندان

موضوعات
2
ارسالات
2
موضوعات
2
ارسالات
2

دارو شناسی

موضوعات
2
ارسالات
19
موضوعات
2
ارسالات
19

تغذیه

موضوعات
0
ارسالات
0
موضوعات
0
ارسالات
0
هیچ

طب سنتی

موضوعات
2
ارسالات
3
موضوعات
2
ارسالات
3

سرطان ها

موضوعات
5
ارسالات
5
موضوعات
5
ارسالات
5

بیماری مردان

موضوعات
0
ارسالات
0
موضوعات
0
ارسالات
0
هیچ

متفرقه

موضوعات
8
ارسالات
40
موضوعات
8
ارسالات
40

بالا