X_AYSALAYLAR_X

سرپرست بخش عمومی + مدیر تالار ویرایش
کاربر کادر مدیریت
سرپرست بخش
کلانتر
ویراستار
ناظر انجمن
خادم المهدی
سطح
0
 
تاریخ ثبت‌نام
دسامبر 6, 2020
ارسالات
1,025
پسندها
1,486
دست‌آوردها
162
محل سکونت
[~تـهرآن~]
سکه
17
در تنهایی کامل، نویسنده سعی می کند موضوعات غیر قابل توضیح را توضیح دهد.

جان اشتاین‌بک​
 
 • لایک
واکنش‌ها[ی پسندها]: Lady

X_AYSALAYLAR_X

سرپرست بخش عمومی + مدیر تالار ویرایش
کاربر کادر مدیریت
سرپرست بخش
کلانتر
ویراستار
ناظر انجمن
خادم المهدی
سطح
0
 
تاریخ ثبت‌نام
دسامبر 6, 2020
ارسالات
1,025
پسندها
1,486
دست‌آوردها
162
محل سکونت
[~تـهرآن~]
سکه
17
وقتی مردم به من می گویند تمام طول شب آن ها را بیدار نگه داشته‌ام، احساس می کنم که موفق شده‌ام.

سیدنی شلدون​
 
 • لایک
واکنش‌ها[ی پسندها]: Lady

X_AYSALAYLAR_X

سرپرست بخش عمومی + مدیر تالار ویرایش
کاربر کادر مدیریت
سرپرست بخش
کلانتر
ویراستار
ناظر انجمن
خادم المهدی
سطح
0
 
تاریخ ثبت‌نام
دسامبر 6, 2020
ارسالات
1,025
پسندها
1,486
دست‌آوردها
162
محل سکونت
[~تـهرآن~]
سکه
17
بعضی از ویراستاران، نویسندگان ناموفق هستند. ولی خب، اکثر نویسندگان هم همینطور هستند.

تی. اس. الیوت​
 
 • لایک
واکنش‌ها[ی پسندها]: Lady

X_AYSALAYLAR_X

سرپرست بخش عمومی + مدیر تالار ویرایش
کاربر کادر مدیریت
سرپرست بخش
کلانتر
ویراستار
ناظر انجمن
خادم المهدی
سطح
0
 
تاریخ ثبت‌نام
دسامبر 6, 2020
ارسالات
1,025
پسندها
1,486
دست‌آوردها
162
محل سکونت
[~تـهرآن~]
سکه
17
وقتی یک فیلم سینمایی می نویسی، صد نفر کمکت می کنند. ولی وقتی رمان می نویسی، فقط خودت هستی.

سیدنی شلدون​
 
 • لایک
واکنش‌ها[ی پسندها]: Lady

X_AYSALAYLAR_X

سرپرست بخش عمومی + مدیر تالار ویرایش
کاربر کادر مدیریت
سرپرست بخش
کلانتر
ویراستار
ناظر انجمن
خادم المهدی
سطح
0
 
تاریخ ثبت‌نام
دسامبر 6, 2020
ارسالات
1,025
پسندها
1,486
دست‌آوردها
162
محل سکونت
[~تـهرآن~]
سکه
17
اگر کتابی هست که می خواهی بخوانی ولی هنوز نوشته نشده، آن را بنویس.

شل سیلورستاین​
 
 • لایک
واکنش‌ها[ی پسندها]: Lady

X_AYSALAYLAR_X

سرپرست بخش عمومی + مدیر تالار ویرایش
کاربر کادر مدیریت
سرپرست بخش
کلانتر
ویراستار
ناظر انجمن
خادم المهدی
سطح
0
 
تاریخ ثبت‌نام
دسامبر 6, 2020
ارسالات
1,025
پسندها
1,486
دست‌آوردها
162
محل سکونت
[~تـهرآن~]
سکه
17
اگر زمان برای خواندن نداشته باشی، زمان یا ابزار برای نوشتن نخواهی داشت.

استیون کینگ​
 
 • لایک
واکنش‌ها[ی پسندها]: Lady

X_AYSALAYLAR_X

سرپرست بخش عمومی + مدیر تالار ویرایش
کاربر کادر مدیریت
سرپرست بخش
کلانتر
ویراستار
ناظر انجمن
خادم المهدی
سطح
0
 
تاریخ ثبت‌نام
دسامبر 6, 2020
ارسالات
1,025
پسندها
1,486
دست‌آوردها
162
محل سکونت
[~تـهرآن~]
سکه
17
من‌ از نوشتن‌ می ترسم‌. با ترس‌ به‌ زیبایی و هنر نزدیک‌ می شوم‌.

سهراب سپهری​
 
 • لایک
واکنش‌ها[ی پسندها]: Lady

X_AYSALAYLAR_X

سرپرست بخش عمومی + مدیر تالار ویرایش
کاربر کادر مدیریت
سرپرست بخش
کلانتر
ویراستار
ناظر انجمن
خادم المهدی
سطح
0
 
تاریخ ثبت‌نام
دسامبر 6, 2020
ارسالات
1,025
پسندها
1,486
دست‌آوردها
162
محل سکونت
[~تـهرآن~]
سکه
17
نویسندگان مثل تیر چراغ برق و منتقدان مثل سگ ها هستند. از تیر چراغ بپرس که راجع به سگ ها چه فکری می کند. آیا سگ آسیبی به تیر چراغ می زند؟

پائولو کوئیلو
 
 • لایک
واکنش‌ها[ی پسندها]: Lady

X_AYSALAYLAR_X

سرپرست بخش عمومی + مدیر تالار ویرایش
کاربر کادر مدیریت
سرپرست بخش
کلانتر
ویراستار
ناظر انجمن
خادم المهدی
سطح
0
 
تاریخ ثبت‌نام
دسامبر 6, 2020
ارسالات
1,025
پسندها
1,486
دست‌آوردها
162
محل سکونت
[~تـهرآن~]
سکه
17
اگر پزشکم به من بگوید که فقط شش دقیقه از زندگیم باقی مانده، ماتم نخواهم گرفت. کمی سریع تر تایپ خواهم کرد.

آیزاک آسیموف
 
 • لایک
واکنش‌ها[ی پسندها]: Lady

X_AYSALAYLAR_X

سرپرست بخش عمومی + مدیر تالار ویرایش
کاربر کادر مدیریت
سرپرست بخش
کلانتر
ویراستار
ناظر انجمن
خادم المهدی
سطح
0
 
تاریخ ثبت‌نام
دسامبر 6, 2020
ارسالات
1,025
پسندها
1,486
دست‌آوردها
162
محل سکونت
[~تـهرآن~]
سکه
17
اگر زنی می‌خواهد داستان‌نویسی کند، باید حتماً پول و اتاقی از آنِ خود داشته باشد.

ویرجینیا وولف
 
 • لایک
واکنش‌ها[ی پسندها]: Lady

X_AYSALAYLAR_X

سرپرست بخش عمومی + مدیر تالار ویرایش
کاربر کادر مدیریت
سرپرست بخش
کلانتر
ویراستار
ناظر انجمن
خادم المهدی
سطح
0
 
تاریخ ثبت‌نام
دسامبر 6, 2020
ارسالات
1,025
پسندها
1,486
دست‌آوردها
162
محل سکونت
[~تـهرآن~]
سکه
17
یا چیزی بنویس که ارزش خواندن داشته باشد، یا کاری انجام بده که ارزش نوشتن داشته باشد.

بنجامین فرانکلین
 
 • لایک
واکنش‌ها[ی پسندها]: Lady

X_AYSALAYLAR_X

سرپرست بخش عمومی + مدیر تالار ویرایش
کاربر کادر مدیریت
سرپرست بخش
کلانتر
ویراستار
ناظر انجمن
خادم المهدی
سطح
0
 
تاریخ ثبت‌نام
دسامبر 6, 2020
ارسالات
1,025
پسندها
1,486
دست‌آوردها
162
محل سکونت
[~تـهرآن~]
سکه
17
من سخت تلاش می کنم و اهداف بزرگی دارم. مردم می توانند عاشق کتاب های من باشند یا از آنها متنفر باشند ولی هرگز نمی توانند مرا متهم به تلاش نکردن بکنند.

مارکوس زوساک
 
 • لایک
واکنش‌ها[ی پسندها]: Lady

X_AYSALAYLAR_X

سرپرست بخش عمومی + مدیر تالار ویرایش
کاربر کادر مدیریت
سرپرست بخش
کلانتر
ویراستار
ناظر انجمن
خادم المهدی
سطح
0
 
تاریخ ثبت‌نام
دسامبر 6, 2020
ارسالات
1,025
پسندها
1,486
دست‌آوردها
162
محل سکونت
[~تـهرآن~]
سکه
17
من تشویق نشدم که حرفه نویسندگی را دنبال کنم چون که والدینم فکر می کردند از گرسنگی خواهم مرد. آن ها فکر می کردند هیچ کس در برزیل نمی تواند از راه نویسندگی روزی خود را کسب کند. حق هم با آن ها بود.

پائولو کوئیلو
 
 • لایک
واکنش‌ها[ی پسندها]: Lady

X_AYSALAYLAR_X

سرپرست بخش عمومی + مدیر تالار ویرایش
کاربر کادر مدیریت
سرپرست بخش
کلانتر
ویراستار
ناظر انجمن
خادم المهدی
سطح
0
 
تاریخ ثبت‌نام
دسامبر 6, 2020
ارسالات
1,025
پسندها
1,486
دست‌آوردها
162
محل سکونت
[~تـهرآن~]
سکه
17
بهترین زمان برای طرح ریزی یک کتاب، زمانی است که مشغول شستن ظرف ها هستی.

آگاتا کریستی
 
 • لایک
واکنش‌ها[ی پسندها]: Lady

X_AYSALAYLAR_X

سرپرست بخش عمومی + مدیر تالار ویرایش
کاربر کادر مدیریت
سرپرست بخش
کلانتر
ویراستار
ناظر انجمن
خادم المهدی
سطح
0
 
تاریخ ثبت‌نام
دسامبر 6, 2020
ارسالات
1,025
پسندها
1,486
دست‌آوردها
162
محل سکونت
[~تـهرآن~]
سکه
17
برای اینکه یک نویسنده باشید باید از تنها بودن لذت ببرید.

مارکوس زوساک
 
 • لایک
واکنش‌ها[ی پسندها]: Lady
بالا