1. X_ادیب_X

  خندوانه

  ...اینا 😂😁 ✅بعد از این جمله تازه فهمیدم اشتباه می کردم احکام دین رو باید از توی قرآن و روایات معتبر به دست آورد📖📙📚📘📔 و اگر مردم از محقق و کارشناس دینی و مجتهد تقلید می کردند گرفتار این همه خرافات و مشکلات نمی شدند.🤔😯🤭 ادامه دارد....... ☺️😂😁😎🤣 #بیان_احکام_درقالب_طنز #نویسنده_مسعوداسدی...
 2. X_ادیب_X

  خندوانه

  ...آدم های جنایت کار و دزد و خشن و معتاد و عرقخوار کمتر از گل نگویید که اسلام دین تساهل و تسامح است. چون باید آنها را جذب کرد تا به خارج نگریزند و مردم خودمان را لت و پار کنند نه خارجی های خوب را منبع. :هوشنگ سبیل اینا 😨😰☹️ ادامه دارد........ #بیان_احکام_درقالب_طنز #نویسنده_مسعوداسدی #قسمت_هفتم
 3. X_ادیب_X

  خندوانه

  ...نشاطی⁉ منم گفتم: بله آقای مکانیک👨‍🔧 معلم گفت :آقای نشاطی بگو ببینم کدوم تقلید خوبه⁉ منم که خواب آلود بودم گفتم :تقلید مکانیک👨‍🔧 از دکتر👨‍⚕️ و فقیه 👳‍♂️از مجتهد 👳‍♂️و بابا از شما و ما از آنها و.. خر و پف خر و پف....😴😴😴😴 ادامه دارد....... 🤪😂😅🤣 #بیان_احکام_درقالب_طنز #نویسنده_مسعوداسدی #قسمت_ششم
 4. X_ادیب_X

  خندوانه

  ...برج دیگه پولی نیست💰 یک دفعه بابام عصبانی 😡شد و داد زد از دیشب هی داری ادای منو در میاری بچه خجالت نمی کشی 😠 خدای نکرده من بابای توأم 😣 تا اومدم بگم بابا ادا نیست دارم تقلید می کنم در رو محکم بست و رفت سر کار.......🤨 ادامه دارد......... 😂🤪😫🙇‍♂️ #بیان_احکام_درقالب_طنز #نویسنده_مسعوداسدی...
 5. X_ادیب_X

  خندوانه

  ...فرار کردی؟ بابام در حالی که خودش رو روی مبل ولو کرده بود🛋 گفت :خسته ام زود باش یه لیوان آب بده بی زحمت🚰. من هم عینهو باباخودم رو ولو کردم روی مبل و داد زدم :حاج خانم! خانم! آی زن! زن! آهای! :خسته ام زود باش یه لیوان آب بی زحمت.🗣 🤦‍♂🙅‍♂🙇‍♂😂 #بیان_احکام_درقالب_طنز #قسمت_چهارم #نویسنده_مسعوداسد
بالا