• کاربران گرامی انجمن مجهز به سیستم تشخیص مولتی اکانت می باشد چنانچه مولتی اکانت دارید سریعا به خصوصی مدیریت کل مراجعه کنید اگر نه اکانت مولتی شما بن و اخطار جدی و همیشگی خواهید گرفت!

نوشته

  1. niko golman

    سکانس هایی از نوشته ها

    من این روزها فقط میخواهم زندگی قبل از تو را بنویسم میدانی باید جور دیگر قدر تو را بدانم انطور که لایق توست مرد من من باید بدانم که چه بوده ام و چه شده ام ،در چه نقطه ای ایستاده بودم و حالا در چه نقطه ای زندگی میکنم ،راستش را بخواهی انقدر عمیق تغییر کرده ام که چشمانم هم مرا لو میدهند همه...
بالا پایین