کاربرد هشتگ: فروغ‌فرخزاد

  1. Numb

    متن های عاشقانه، تیکه دار، غمگین و...

    کسی می‌آید ، کسی دیگر ، کسی بهتر ، کسی که شکل هیچکس نیست . #فروغ‌فرخزاد
بالا پایین