کاربرد هشتگ: هادی_وصالی

  1. Numb

    متن های عاشقانه، تیکه دار، غمگین و...

    مو به موی این شب ها پریشان است کجاست شانه ات؟ #هادی_وصالی
بالا پایین