کاربرد هشتگ: الیف_شافاک

  1. Numb

    متن های عاشقانه، تیکه دار، غمگین و...

    با این امید که یک روز دیگر توی این دنیا هستم حرکت بکنم بقیه اش دست من نیست دست تو هم نیست. #الیف_شافاک
بالا پایین