مجموعه شعر تایپیک جامع شاه بیت.

SAB'AM

سرپرست بخش کتاب
کاربر کادر مدیریت
کاربر vip
سرپرست بخش
سطح
12
 
ارسالات
1,130
پسندها
4,891
دست‌آوردها
163
مدال‌ها
19
سن
16
محل سکونت
Urmia
سکه
683
مقام مانایی
جارچی
آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا
بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا
نوشداروئی و بعد از مرگ سهراب آمدی
سنگدل این زودتر می خواستی حالا چرا
*شهریار*
 
تایپ رمان
  • محشره
واکنش‌ها[ی پسندها]: A"zare

SAB'AM

سرپرست بخش کتاب
کاربر کادر مدیریت
کاربر vip
سرپرست بخش
سطح
12
 
ارسالات
1,130
پسندها
4,891
دست‌آوردها
163
مدال‌ها
19
سن
16
محل سکونت
Urmia
سکه
683
مقام مانایی
جارچی
من آنِ توام

مرا به من باز مده...
*مولانا*
 
تایپ رمان
  • قلب
واکنش‌ها[ی پسندها]: A"zare

SAB'AM

سرپرست بخش کتاب
کاربر کادر مدیریت
کاربر vip
سرپرست بخش
سطح
12
 
ارسالات
1,130
پسندها
4,891
دست‌آوردها
163
مدال‌ها
19
سن
16
محل سکونت
Urmia
سکه
683
مقام مانایی
جارچی
ز اول که حدیث عاشقی بشنودم
جان و دل و دیده در رهش فرسودم

گفتم که مگر عاشق و معشوق دواند
خود هردو یکی بود من احول بودم
*مولانا*

 
تایپ رمان
  • قلب
واکنش‌ها[ی پسندها]: A"zare

SAB'AM

سرپرست بخش کتاب
کاربر کادر مدیریت
کاربر vip
سرپرست بخش
سطح
12
 
ارسالات
1,130
پسندها
4,891
دست‌آوردها
163
مدال‌ها
19
سن
16
محل سکونت
Urmia
سکه
683
مقام مانایی
جارچی
در هوایت بی قرارم روز و شب
سر ز پایت بر ندارم روز و شب
*مولانا*
 
تایپ رمان
  • قلب
واکنش‌ها[ی پسندها]: A"zare

SAB'AM

سرپرست بخش کتاب
کاربر کادر مدیریت
کاربر vip
سرپرست بخش
سطح
12
 
ارسالات
1,130
پسندها
4,891
دست‌آوردها
163
مدال‌ها
19
سن
16
محل سکونت
Urmia
سکه
683
مقام مانایی
جارچی
تو همانی که دلم لک زده لبخندش را
او که هرگز نتوان یافت همانندش را …
*کاظم بهمنی*
 
تایپ رمان
  • محشره
واکنش‌ها[ی پسندها]: A"zare
بالا پایین